HAMK Ainola, mallinnus

HAMK Ainolan kiinteistöön suunniteltiin uusi sisäänkäyntikatos, tuulikaappi ja 40 asiakaspaikan kahvio. Päätyö kohteessa on kuitenkin kiinteistön mallinnus kiinteistönhallinnan käyttöön. Tuotamme vanhoista kuvista ja tarvittavin tarkemittauksin yhtenäisen 3D -mallin kohteesta. Malli toimii työkaluna sekä tilaajalla että erikoissuunnittelijoilla kun kohteeseen suunnitellaan korjauksia tai laajennuksia. Kiinteistönhallinta saa mallin kautta tarvitsemiaan tunnuslukuja.