InnoSteel

InnoSteel suunniteltiin vastaamaan tiloiltaan ja palveluiltaan metalliyritysten yhteistyön tarpeeseen missä yritykset ja kouluttajaorganisaatiot tuovat oman panoksensa. Rakennus käsittää varsinaiset tuotannon ja tutkimuksen hallitilat, toimistotiloja sekä yhteisesti palvelevia neuvottelu ja taukotiloja. Rakennuksen julkisivuissa on luonnollisesti käytetty erilaisia teräsohutlevyjä tuomaan esiin rakennuksen toimintoja.