Energiatehokkaat ratkaisut

Olemme mukana Helsingin Honkasuon ekotehokkaan korttelin kaavoituksessa ja korttelin passiivitalojen rakennussuunnittelussa. Alueen rakentumista ohjaavat voimakkaasti uudet passiivitalomääritykset, ekologia, kestävä kehitys ja uusien energiamuotojen hyödyntäminen rakennusten koko elinkaaren ajan. Olemme olleet myös Hämeenlinnan Poltinahon alueella toteuttamassa matalaenergiataloja, joissa on tutkittu erityisesti puun käyttöä energiatehokkaassa pientalorakentamisessa.