Harkittu peruskorjaus

Peruskorjaussuunnittelukohteitamme ovat asuintalot, julkiset rakennukset (esim. palvelutalot, päiväkodit, koulut, kokoontumistilat), toimistot ja tuotantorakennukset. Kyse voi olla sisätila- tai julkisivumuutostyöstä, käyttötarkoituksen muuttumisen aiheuttamista muutos- tai laajennustarpeista tai kokonaisen uuden rakennuksen liittämisestä olemassa olevan talon yhteyteen täydennysrakentamisen yhteydessä. Pääsuunnittelun rooli on peruskorjauksessa korostunut, koska eri suunnitelmien sovittaminen toiseensa ja lisäksi olemassa oleviin rakenneratkaisuihin on tehtävä huolella. Peruskorjaussuunnittelussa on aina harkittava myös kokonaisratkaisun soveltuvuus rakennuksen historiaan, suojelutarpeisiin ja ympäristöön. Suunnittelussa katsotaan aina eteenpäin, mutta peruskorjauskohteissa on tarkasteltava aikajanaa myös taaksepäin.