Tuoreet tuotemallit

Suomessa on runsain mitoin vanhaa rakennuskantaa, josta ei ole olemassa nykytilannetta vastaavaa kuvaa eikä varsinkaan digitaalisessa muodossa. Kuvien puute, epätarkkuudet ja virheet ovat selkeä haitta kiinteistön ylläpidolle ja hallinnalle. Turvallisuuskartoituksia, korjaussuunnittelua tai edes kustannusarvioita on työlästä tehdä, jos kuvat eivät ole ajan tasalla eikä niistä voi luotettavasti tai nopeasti irrottaa esim. mitta- tai pinta-alatietoja.

Tarjoamme ratkaisun ongelmaan dokumentoimalla olemassa olevan kiinteistön virtuaalimallin muotoon. Mallista on mahdollisuus tulostaa erilaisia piirustuksia ja laajuustietoja saman tien tai myöhemmin tarpeen mukaan. Tarkistamme rakennuksen todellisen mitat sovitussa laajuudessa paikan päällä ja toteutamme mallin sillä tarkkuudella, mikä kulloinkin katsotaan järkeväksi.