Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden innovaatioprojekti valmistuu – työkalu tietomallintamisen tarpeisiin

 

Ajan Arkkitehdit Oy päivittää työkalujaan Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatioprojektin avulla. Opiskelijoista koostuva projektiryhmä kustomoi toimistossa käytettävän ohjelmiston aloituspohjan tarpeita vastaavaksi.

Tietomallintaminen (BIM) on yleistyvä tehtävä rakennusalan laajassa tehtäväkentässä. Arkkitehdeilla on 3D-ohjelmistojen käytön mukana ollut valmius tietomallintamiseen jo pidemmän aikaa, mutta nyt muutkin suunnittelijat ovat alkaneet omaksua tuota suunnittelutapaa. Yhteisen tietomallin käyttäminen on nopeampaa ja esimerkiksi törmäystarkastelu on tehokkaampaa.

”Mahdollisiin rakenteiden ja talotekniikan välisiin risteämiin pystytään tietomallin avulla reagoimaan hyvissä ajoin ja niiden ratkaiseminen on helpompaa” – sanoo arkkitehti Juha Mikkola Ajan Arkkitehdeilta

Suunnitteluohjelmiston räätälöinti toimiston tarpeisiin nopeuttaa ja yhtenäistää käytänteitä antaen samalla eväitä toimivan tietomallin käyttöön. Aloituspohjaan määritetyt perusasetukset palvelevat suunnittelijoiden välistä kommunikaatiota tietomallipohjaisessa suunnittelussa. Hajanaisen tai liiallisen tiedon määrä aiheuttaa sekaannusta ja tietomalli menettää osan hyödystään. Kun ohjelmisto on selkeä ja kaikki käyttävät sitä samalla tavalla, hyöty on suuri.

Resurssi tähän projektiin hankittiin Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Siellä rakennusarkkitehtuurin linjalla, kolmannella vuosikurssilla toteutettavasta innovaatioprojektista löytyi sopiva alusta työn toteutukseen. Innovaatioprojekti on yrityksille kohdennettu opiskelijan projektinhallintaa kehittävä kurssimuotoinen toimintamalli. Kurssilla opiskelijapari laatii kehitysidean ja myy sitä itse aktiivisesti eri yrityksille. Idea voi tämän jälkeen, yrityksen tarpeiden mukaisesti, vielä tarkentua. Kurssia varten laaditaan projektisuunnitelma ja sen etenemisestä raportoidaan sovituin väliajoin sekä tilaajalle, että oppilaitokselle. Sen toteutuksesta laaditaan raportti ja kaikissa sen vaatimista kokouksista laaditaan vaaditut asiakirjat.

Kehitystyö toteutettiin kevättalven 2022 aikana aiheeseen sopivasti tietomallina. Näin opiskelijat pystyivät työskentelemään mallin parissa samanaikaisesti. Tähän työhön ei luonnollisestikaan vaadittu erillisiä työtiloja – vaikka ne olisivatkin Ajan Arkkitehdeilta löytyneet – vaan kehitystyö tehtiin pääosin etänä. Toimiston henkilökunta oli tiukasti mukana kehitystyössä, niin lähtötietojen keräämisessä kuin viikoittaisessa työnohjauksessa.

Itse kehitystyö sisälsi yleisesti arkkitehtitoimistojen käytössä olevan Archicad -ohjelmiston sisäisten ominaisuuksien ja asetusten muokkaamista sekä niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyvän käyttöohjeistuksen laatimisen. Alusta asti oli selvää, että projektiin varattu resurssi ei riittäisi täysin valmiiseen ja loppuun asti hiottuun toteutukseen, joten tavoitteeksi asetettiin käyttöön otettavissa oleva ja kehitettävissä oleva aloituspohja. Tavoitteeseen päästiin ja ensimmäinen projekti tällä alustalla alkaa heti toukokuun 2022 alussa. Yrityksen omilla resursseilla toteutettavaa jatkokehitystä varten luotiin toimintamalli ja yritys onkin tähän erittäin motivoitunut ja sitoutunut.

Juha Mikkola kuvaa lopputulosta seuraavasti: ”Kehitystyö saatiin vietyä tavoitteeseensa opiskelijoiden täsmällisen aikataulutuksen ansiosta. Uskomme, että aloituspohja vie toimintatapaamme toivottuun suuntaan sekä parantaa esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä”

 

Mika Laine ja Tanja Talvensaari

Rakennusarkkitehtiopiskelijat

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Julkaistu: 09.05.2022