Tuuliakoti, mallinnus

Tuuliakodin vanhusten palvelukeskuksen rakennukset mallinnettiin yhdeksi 3D-malliksi useista sekalaisista piirustuslähteistä ja tarkemittaamalla. Nyt yhtenäinen malli toimii pohjana hankesuunnittelulle ja myöhemmin jatkosuunnittelussa.