Laatu ja pätevyydet

Meillä on käytössämme yrityskohtainen suunnittelun laatujärjestelmä, jota noudattamalla takaamme osaltamme suunnittelun laadun prosessin eri vaiheissa.

Henkilöstömme ammattitaito ja osaaminen on toimistomme tärkein työkalu. Pyrimme määrätietoisella täydennyskoulutuksella parantamaan arkkitehtiemme perusosaamista ja pitämään ammattitaitomme ajan tasalla. Projektin vastuuhenkilö on aina arkkitehti.

Toimistomme suunnittelijaosakkailla on pääsuunnittelijan pätevyys sekä uudisrakentamisen että peruskorjauskohteiden osalta. Lisäksi he kuuluvat arkkitehtisuunnittelijoiden rekisteriin. Ks. eri suunnittelualojen pätevyydet www.fise.fi.

Toimistollamme on voimassaoleva konsultinvastuuvakuutus ja automaattinen varmuuskopiointipalvelu atk-tallenteille.