Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijan rooli luvanvaraisessa rakennushankkeessa on lakisääteinen. Jokaiseen rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä hankekohtainen pääsuunnittelija, jonka tehtävät on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä –asetuksessa ja Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa. Pääsuunnittelija on henkilö, jonka pätevyystaso on tarkoin määritelty. Pätevyyden määrittelyssä huomioidaan henkilön koulutus ja kokemus (uudis- ja peruskorjauskohteet erikseen). Suunnittelijan kelpoisuuteen vaikuttaa pätevyyden lisäksi kulloisenkin hankkeen vaativuustaso. Suunnittelutehtävän vaativuusluokat ovat AA (vaativin), A, B ja C (RakMK osa 2). Pääsuunnittelija on aina hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella. Tietomallintaminen on tuonut entistä parempia työkaluja meille pääsuunnittelijana hoitaa tehtäviämme mallien ohjelmallisen tarkastuksen ja yhteensovittamisen kautta. Olemme vahvasti mukana tietomallipohjaisen suunnittelun kehityksessä. Toimistomme tavoitteena on tarjota paras mahdollinen pääsuunnittelun taso.