LAHDEN RADIO- JA TV-MUSEO

Museo sijaitsee Lahdessa Radiomäellä korkeiden radiomastojen juurella. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelurakennus, joka on valmistunut vuonna 1935. Rakennus saneerattiin osittain ulkopuolelta (mm. ikkunat, sokkelit) ja kokonaan sisäpuolelta. Saneerauksen suunnittelussa tuli ottaa huomioon rakennuksen pitkäaikaiskestävyys, museon toiminta sekä historialliset arvot.

Tilaaja:

Lahden tilakeskus

Sijainti:

Lahti

Laajuus:

1584 brm2

Valmistumisvuosi:

2016

kokoontumisrakennukset
No items found.