PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelijan rooli luvanvaraisessa rakennushankkeessa on lakisääteinen. Rakennuttaja nimeää kullekin hankkeelle erikseen sen vaativuustasolle soveltuvan pääsuunnittelijan, joka on hyväksytettävä aina rakennusvalvontaviranomaisella. Pätevyyden määrittelyssä huomioidaan henkilön koulutus ja kokemus (uudis- ja peruskorjauskohteet). Henkilön kelpoisuuteen vaikuttaa pätevyyden lisäksi kulloisenkin hankkeen vaativuustaso ja erityispiirteet. Pääsuunnittelija on rakennushankkeeseen ryhtyvälle välttämätön ja tärkeä kumppani sekä muuhun suunnitteluryhmään että viranomaisiin päin. Usein pääsuunnittelija on arkkitehti, mutta hänen roolinsa ei kuitenkaan tarvitse olla sama kuin vastuullisella rakennussuunnittelijalla. Pääsuunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia suunnitelmien yhteensovittamisesta. BIM-kohteissa apuna toimii tietomallikoordinaattori, joka ei kuitenkaan vastaa hankkeen varsinaisesta suunnittelusta. Yrityksessämme on oma tietomallikoordinaattori, mutta tehtävä voidaan hankkia myös muualta.